Ako se prosječna godišnja temperatura podigne za samo 4 stepena u odnosu na današnju cijeli svijet će se izmjeniti. Na portalu Big Think je prikazana karta koja pokazuje kako će svijet izgledati ako do ovog povećanja temperature dođe.

Rijeke će presušiti a snijega više neće biti ni na Alpama a u Kanadi i Sibiru će više temperature i velike količine padavina omogućiti uslove u kojima će se moći uzgajati hrana za skoro čitavu planetu. Na ovoj karti se jasno vidi da Polinezija neće više ni postojati jer će je prekriti more, a Pakistan i Južna Indija će biti napušteni, dok će se Evropa početi pretvarati u pustinju.

Doći će do pojave na stotine miliona klimatskih migranata koje će prehranjivati Skandinavija, Kanada i Sibir a novi veliki gradovi će niknuti u zelenim područjima. U tekstu koji je objavio ovaj portal se napominje da je sada najbolja investicija kupiti nekretninu na Grenlandu, dok on još uvijek nije pozelenio. Na karti, mjesta koja su označena smeđom bojom predstavljaju teritorije u kojima se više neće moći živjeti zbog ekstremnih vremenskih prilika i suše koja će zavladati.

Tu spadaju Srednja Amerika, središte Južne Amerike i istočna obala SAD-a. Narandžastom bojom su obilježena područja koja će se pretvoriti u nenaseljive pustinje a tu se nalazi cijuela Južna Evropa uključujući i Balkan. Crvenom bojom na karti je označena teritorija koja će zbog rasta niovoa mora biti u potpunosti potopljena a pretpostavlja se da će se nivo mora podići za dva metra. Svjetlo zelenom bojom su označene teritorije gdje će se moći preživjeti i gdje će biti moguć uzgoj hrane a tu su prije svih zapadni Antartik i Novi Zeland.

Ads