Naši stari su nas pokušali naučiti mnogim životnim mudrostima, a prije svega onoj da ako imaš više nego li ti je potrebno podijeli to što imaš sa nekim kome je prijeko potrebno, ali se to nekako zaboravila, jer su pohlepa i sebičnost postale glavne osobine kod mnogih ljudi, te su mnogi zaboravili većinu ljudskih i moralnih vrijednosti. Ipak, tu i tamo do nas dođu neke priče koje nam vraćaju vjeru u ljude o koje nam pokazuju da na svijetu ima još dobrote i ljudi koji su spremni da pomognu drugima a da zauzvrat ne traže ništa. Tako je nekako bilo i sa ovom pričom iz New Yorka gdje je jedna trudna beskućnica danima sjedila na jednome mjestu, na hladnom betonu i prosila. Tim je putem svakoga dana prolazio jedan muškarac koji je tuda išao na posao, pa je svaki dan susretao tu siroticu u poodmakloj trudnoći, a bilo je vidljivo i da je gladna, da je prljava i da je iscrpljena

Bilo mu je jesno da to nije namještena situacija već da je ta žena u zaista teškoj situaciji, pa je odlučio da za nju odvoji malo vremena, a pomogao bi joj i više samo da je bio u mogućnosti. On je jednoga dana prišao toj ženi, počeo je razgovor sa njom, a onda ju je u pitao da li bi željela da pođe sa njim na par mjesta jer bi želio da joj malo pomogne

Nesretna trudnica je prvo u ovoga muškarca gledala sa nevjericom, pa je počela plakati, ali je ipak sa njim krenula u šetnju. On ju je prvo odveo u jedan restoran, te joj je platio obrok i uzeo još hrane da ima i za kasnije, a nakon toga su obišli nekoliko prodavnica u kojima joj je muškarac uzeo odjeći da lakše pretrpi dane do porođaja. Još ju je na kraju natjerao da mu obeća da će ga nazvati kada joj bude vrijeme za porod, da je on lično odvede kod doktora

 

 

Ads