Jedan od najboljih epidemiologa u Srbiji i stalni član kriznog štaba je doktor Predrag Kon koji  u svakom svom nastupu ističe koliko je važno da se građani pridržavaju donesenih mjera jer od toga zavisi i kakva će biti epidemiloška slika u državi. Iako se krivulja malo izravnala pa se čak primjeti i mali pad vrlo lako se može opet sve poremetiti i ponovo da dođe do pogoršanja.

Mnogo ljudi  je postavljalo pitanja koliko je sigurno ići na kupališta, bazene, jezera  i rijeke a doktor je odgovorio da nema smisla zatavarati ova mjesta i da se i tu treba kao i na svim drugim mjestima voditi računa o distanci i ostalim mjerama, a voda sama po sebi ne predstavlja opasnost od širenja virusa. Zabrane rada treba izdavati samo na onim mjestima gdje nije moguće obezbjediti poštivanje svih mjera, a ono što se ne bi trebalo nikako raditi je igranje i gurkanje u vodi i slično, a na plažama se treba poštovati fizička distanca.

Naime svi koji idu na bazene i druga kupališta moraju biti svjesni i rizika koji sa sobom to donosi, ali je doktor rekao da je primjećeno da se na primjer na Adi Ciganliji nalazi veliki broj kupača koji ne poštuju propisane mjere i lako se može desiti, ako se to ne izreguliše, da ona postane novo žarište u Beogradu.

Vrlo lako je moguće dae  emeđu 100 hljada ljudi nalazi njih hiljadu koji su zaraženi a da to ni ne  znaju, što bi bilo prava epidemiološka bomba. Mladi, koji prolaze sa vrlo blagim simptomima ili su čak i potpuno asimptomatski nisu svjesni da virus mogu prenijeti starijim osobama za koje on može biti poguban.

 

Ads