Kada spomenemo neke priče ljui ostanu šokirani, jer ne mogu da veruju da se tako nešto dešava, pa često znaju reći kako su to lažii i da je namešteno. Danas pišemo o jednoj jako zanimljivoj temi odnosi se na Kristinu koja ima smao 23godin kao što smo napisali u naslovu i koja je u braku sa Galpom koji je milioner.

On je ima 56 godina i imaju 20 dece a ona želi da ihusreći jer su u mogućnost, a žee da imaju oko 105 dece. Ona se nije toliko puta porodica a nij ni suvojila decu, nego je platila suroat majku koje su rplazile kako ona aže na savetovanj i ni se matraju da je to sasvim u redu. Hrana koju kupuju za sao ndeju dana iznos 6.000 dolara. on je pre nje imao devet dece koje se ubrau u ovh 20 dece. Koje je vaše mišljenje o njima i ovom načinu žvoua pišite nam 

Ads