Jedna od najvažnijih i najvećih odluka koju je krizni štab Srbije morao da donese u ovom periodu ticala se polaska u školu u septembru i načina na koji će se sve odvijati. Na kraju je donesena odluka da će najmlađi od prvog do petog razreda pohađati nastavu u školskim klupama dok će oni osnovci od petog pa do završnog razreda imati kombinovani tip nastave.

Ovo je saopštila doktorica Darija Kisić Tepavčević, zamjenica direktora Instituta za javno zdravlje Batut i članica kriznog štaba. Prema planu koji je napravljen u saradnji sa Ministarstvom prosvjete u jednoj učionici će biti maksimalno 15 učenika a časovi će biti skraćeni na 30 minuta.

Djeca će sjediti na udaljenosti jedno od drugog minimalno 1,5 metara i morat će se pridržavati propisanih mjera. Dokotrica Darija je rekla da je sada epidemiološka situacija u Srbiji dosta povoljnija zahvaljujući preventivnim mjerama koje su dale efekte. Prema njenim riječima, krizni štab je razmatrao sve aspekte i uzrast đaka i njihov broj a cijela situacija će se pomno pratiti.

Urađeno je sve što se moglo da se organizuje nastava za najmlađe đake u školskim klupama jer je posebno važno za njih da imaju nastavu u školi i zbog obrazovanja ali i zbog njihove socijalizacije. Kada su u pitanju stariji razredi kod njih će biti primjenejna kombinovana nastava, jedan dio će biti u školi a drugi putem online platforme. Data je preporuka da đaci nose maske cijelo vrijeme boravka u školi ali ih mogu skinuti kada sjede u klupama u toku časa, dok je  nastavnici moraju nositi cijelo vrijeme.

Ads