Skoro svaka žena koja donese na svijet svoje dijete osjeća toliku ljubav prema svom djetetu da ga baš onako, sa životinjskim instinktom, čuva i bori se za to malo stvorenje kako mu ništa ne bi naudilo. Nažalost, određeni broj majki svoju djecu su vidjele samo na rođenju, kada im saopšte da im dijete nije preživjelo. Iako zaista ima takvih slučajeva, na ovim prostorima se pamti i veliki broj slučajeva gdje su djeca zapravo bivala oteta od svojih roditelja.

Naime, većina roditelja, pogotovo majki, uvijek imaju tu posebnu povezanost sa djetetom, pa tako one mogu osjetiti ako nešto nije u redu ili ako je njihovo dijete ipak živo, pa su tako neki vodili borbu godinama tražeći svoju djecu za koju im je rečeno da su preminuli, a bilo je čak i uspješnih slučajeva, gdje su roditelji nakon dugog niza godina ipak uspjeli da pronađu svoju djecu. Nažalost, biznis prodaje beba bio je jednom vrijeme u punom procvat u cijelom regionu, ali naravno, ne samo ovdje nego i u cijelome svijetu, većinom u siromašnijim zemljama. Jedna majka tako je odlučila da i sama potvrdi sumnje koje su je morile čak 40 godina. Iako su je svi uvjeravali da njeno dijete više nije živo, ona se sa tim nikako nije mogla pomiriti.

Lidija je stoga odlučila napokon nakon 40 godina da traži otkopavanje groba njene bebe, a kad je napokon uspjela u tome i otvorila lijes ostala je van sebe – naravno, lijes je bio prazan! Ovo joj je dalo nadu da je njeno dijete ipak živo ali i da vrijedi nastavak potrage za njim.

Ads