Lična karta je jedna od najvažnijih dokumenata na kojem su sadržani svi podaci o vama, a može da služi i kao putna isprava ovisno o zakonima i odlukama države u koju ulazite. Lična karta je dokument putem kojeg dokazujete svoj identitet gdje god da se nalazite, jer na sebi sadrži sve podatke o vama. Brojevi i šifre koje vidite na ličnoj za vas možda ne predstavljaju ništa posebno, jer ne znate šta znače, ali ovi brojevi vlastima i državnim službenicima itekako mnogo mogu reći o vama.

Službenici unutrašnjih poslova na osnovu ličnih karti vode evidenciju o svim licima u državi, njihovom ličnom statusu, mjestu prebivališta, državljanstvu, putnih isprava kao i o posjedovanju motornih vozila i nekretnina. Utvrđivanje identiteta na osnovu lica je posebno regulisano Zakonom o ličnim kartama iz 2007. godine. Prema tom zakonu, identitet osobe se utvrđuje na osnovu ličnih karti, a koja može služiti i kao dokaz od svim drugim činjenicama koje se nalaze na njoj. Međutim, otkako su uvedene biometrijske lične karte i putne isprave, moguće je otkriti još jedan detalj, što sigurno većina vas nije pojma imala.

Naime, kada dajete svoju ličnu na uvid, pored svih informacija o vama, moguće je da otkrijete i koliko ljudi u državi liči na vas. Naime, jedan broj se sada nalazi na novim ispravama, kojeg nije bilo ranije, a koji pokazuje policijskim službenicima koliko ljudi ima slične karakteristike lica kao vi. Ovaj broj nalazi se u donjem desnom ćošku na ličnoj karti i odvojen je od ostalih, a pomoću njega možete znati koliko ljudi u državi izgleda slično kao vi.

Ads