Svaki roditelj je preponosan na svoje dijete ili više njih, sve bi uradili za njih. Štitimo ih od lošeg uticaja bilo medija bilo „loših“ ljudi. Ali nekada nesvjesno i sami roditelji postanu taj „lošiji“ uticaj. Uvijek se pazi šta se priča oko djece kada tek uče da pričaju, ponajviše iz razloga što su oni spužve u tom uzrastu. Ako dovoljno puta opsujete u blizini djeteta, ono ne mora znati šta to znači, ali ta psovka ostaje zapamćena. Onda će samo čučati u tom nevinom umu do trenutka kada se najmanje nadate, onda će te se blamirati.

Sigurni smo da znate bezbroj primjera što iz vaše porodice ili pak bliže okoline, gdje su djeca blamirala roditelje raznim izvalama. Ali njima se to ne može uzeti za zlo, sve to je odraz roditelja. Ipak ne možemo sve svaliti ni na roditelje, možda se neke stvari kažu šali u blizini djeteta i onda to ono zapamti. Ipak nekako na našim prostorima čak i nepozati ljudi kada čuju vaše dijete da opsuje mogu pomisliti da je to zanimljivo, sve dok nije u pitanju neka paprena psovka.

Slična situacija se dogodila kada je cijeli razred jednog malog dječaka dobio zadatak u školi da napiše par rečenica o svojoj majci. Tekst koji je sročio je nasmijao mnoge. Vjerovatno je rezultat već pomenute situacije kada se pred djetetom pričalo o stvarima koje ono ne razumije. Malac je u svome kratkom radu, između ostalog napsiao, „Moja majka … ima dugačku kosu, oči crne boje i najviše voli „đintonik“.

 

 

 

Ads