Već godinama je prisutan problem sa higijenskim prosizvodima širom svijeta gdje se dešavalo da čak i renomirani brendovi sadrže nedozvoljene sastojke, sastojke koji su štetni za zdravlje ili pak smrtonostni. Ponovo se pojavila jedna afera sa šamponima i sapunima. U americi je Centar za zdravstvenu ekologiju  u Kaliforniji istraživanjem utvrdio da čak 98% testiranih higijenskih prozvoda sadži materiju koja ima potencijalno kancerogeno dejstvo, u pitanju je kokamidni dietanolamin (Kokamidin DEA).

Među testiranim proizvodima su se nalazili i brojni poznati brendovi, kao što su Paul Mičel, Kolgejt, Palmoliv, između ostalih. Pored opšte zabrinjavajuće činjenice da je 98% testiranih prozvoda sadržavalo kancerogenu materiju, najviše zabrinjava činjenica da je viliki broj testiranih proizvoda zapravo namjenjen djeci. Također zabrinjavajuće činjenice ne prestraju samo na hemijskom sastavu, nego i na samoj deklaraciji proizvioda, gdje je na mnogim upitnim prozvodima postajala i lažna naljepnica da je u pitanju organski proizvod. Majkl Grin, izvršni direktor centra koji je vršio istraživanje, navodi kako „Većina konzumenata vjeruje da su proizvodi koji su u prodaji u velikim trgovinskim centrima testirani i sigurni za upotrebu, ali svi moraju biti upućeni da mnogi od tih prozvoda mogu potencijalno sadržavati i neke kancerogene materije“.

Obzirom da su testom obuhvaćeni i mnogi renomirani brendovi za očekivat je da će se barem te kompanije pozabaviti korekcijama svojih proizvodnih linija, te da će se poraditi na zaštiti porodica i djece njihovih konzumenata. Pitanje je kada će se ovakvi problemi u proizvodnji higijenskih proizvoda iskorjeniti, jer ma koliko svijet išao naprijed, prevelikom broju proizvođača zarada ostaje na prvom mjestu.

Ads