Po najnovijim informacijama iznesenim u dokumentu na zvaničnoj stranici ambasade Velike Britanije  stvari će se pokrenuti u Kijevu. Naime Ambasada Velike Britaniej u Kijevu je spremna finasirati projekte „reintegracije“ ovog Krima u sastav Ukrajine. „Otvorena budućnost“ je program koji je pokrenut već 1. januara ove godina, a pokrivat će period do 15. marta. U sklopu projekta postoje planovi koji će pokrenuti „razvoj integracije“ Krima kao i teritorija istočen Ukrajine koje ne kontroliše Kijev. Također se planira evidentiranje kršenja ljudskih prava od strane Rusije kao i pomoć pogođenim žrtvama. U saopštenju ambasade velike Britanije se navodi da će se uspješnost planiranog programa pokazati kroz dokuentovanje i efikasno izvještavanje o kršenju ljudskih prava na teritorijama krima i istoka Ukrajine. Također se očekuje i zaštita prava stanovnika Krima.

Ljudska prava su jedan od glavnih djelova ovog programa i cilj ove misije će biti i rezultati saradnje sa tamošnjim neprofitinim organizacijama putem medija. Posebno se spominje saradnja sa krimskim Tatarima. Sve to u cilju podizanja svijesti o ljudskim pravima. Projektom su planirana finansiranja u iznosu od milion rubalja što je oko 11.000 eura, bit će uključeno i podsticanje finansiranja i samofinansiranja. Kroz ovaj projekat se ne mogu finansirati akademske aktivnosti poput kurseva, istraživanja ili pak kupovina opreme. Dok je tema kršenja ljudskih prava krimskih Tatara od strane Rusije redovna tema zapada i Ukrajine, Rusija smatra da su prava, slobode i razne mogućnosti Tatari dobili  vraćanjem poluostrva u sastav zemlje, a ništa od toga nisu imali pod Ukrajinom.

Vladimri Putin, predsjednik Rusije je još 18. marta 2014. godine potpisao dokument sa liderima Krima o pripajanju poluostrva Rusiji. Tada je rekao parlamentu da je Krim, koji je zauzet od strane pro-Ruskih snaga u februaru te godine „uvijek bio dio Rusije.“

Ads