Iako ovakve stvari zvuče skoro pa nemoguće, vjerujte da one itekako postoje, upravo zato jer iako nam se planeta generalno čini prenapučenom, veliki broj manjih mjesta i sela zjapi prazno, a i ono malo stanovništva što ima u njima susreću se sa svakodnevnim poteškoćama upravo iz tog razloga što nema dovoljnog broja ljudi kako bi ta mjesta normalno funkcionisala. Naime, u jednom selu u Švicarskoj nudi se čak 60 hiljada eura godišnje ako pristanete da se doselite tu na deset godina, za šta se potpisuje i ugovor.

Razlog zbog kojeg su se odlučili na tako nešto jeste što u tom selu ima jedva 250 ljudi, što je samo nekoliko porodica sa djecom, a onda oni za sve moraju da putuju u druge gradove i mjesta, krenuvši od doktora pa do škola. Nažalost, u svom selu, iako imaju kapacitete, nemaju dovoljno stručnih ljudi koji bi mogli preuzeti poslove doktora i nastavnika, pa stoga svi moraju svakodnevno putovati. Razlog iseljenjima je skoro isto kao i svugdje drugo u svijetu – ljudima se sada privlačnijim čini život u gradu nego u selu, pa tako dobijamo prenapučene gradove i prazna sela. Ovo selo ima sve što vam je potrebno za život, ali nema dovoljno ljudi.

Jedini uslov koji se postavlja za dobijanje novca pri preseljenju je da dolazite tu sa četveročlanom porodicom, a ovo pravilo nastaje upravo zato što žele što prije podignuti broj stanovnika u selu, ali žele da se nasele i porodice sa djecom, a ne samo stariji ili samci. Ako ispunjavate taj uslov i spremni ste tu živjeti više od deset godina, onda nema više šta da čekate.

Ads