Iako krizni štav već nekoliko mjeseci ponavlja istu priču da ljudi treba da se pridržavaju svih prepisanih mjera, da ne treba da se opuštaju svaki puta kada je situacija malo bolja i slično, a ljudi izgleda sve manje slušaju i sve više rade po svom iako to može biti potencijalno opasno i za njih i za njihove porodice. Naime, veliku bojazan članovi Kriznog štaba su imali kada su krenuli uvoditi nove mjesre, poznavajui situacija u sistemu, i nezadovoljstvo građana svakom novom mjerom pogotovo ako se radi o većoj restrikciji nego je to bilo do sada.

Naime, obzirom da je vrijeme slava već uveliko, to i jeste najveći problem kako smatraju stručnjaci. Ljudi idu jedni drugima, veliki broj ljudi se skuplja u zatvorenim prostorima, ne poštuju se mjere, a pogotovo sada kada su nove mjere stupile na snagu. Naime, oni su ovoga puta ozbiljni a u prilog tome govori i činjenica da su kazne jako velike za sve one koji se ne pridržavaju propisanih mjera. Tako na primjer, svi koji budu slavili slave ili pravili zabave sa više od pet ljudi u zatvorenom prostoru, biti će kažnjeni. Naime, krivca za takva djela mogu prijaviti građani komunalnoj policiji ili miliciji preko broja koji je namijenjen upravo za to.

Naime, svako ko napravi zabavu ili okupljanje sa više od pet ljudi u zatvorenom prostoru, rizikuje da mora platiti od 50 hiljada do 150 hiljada dinara. Za one koji izdaju stan na dan na zakup za zabave, mogu platiti i do milion dinara, ovisno o tome da li je riječ o prvom ili ponovljenom prekršaju.

Ads