Većina živih vrsta koja je živjela na zemlji je u jednom trenutku izumrla, pretpostavlja se, zbog sve veće količine ugljen dioksida koji se nakuplja u atmosferi što je dovelo do globalnog zagrijavanja koje je sve ekstremnije. Do ovog zagrijavanje je u prošlosti dolazilo zbog udara velikih asteroida ili erupcija vulkana, a sada je krivica za ubrzano globalno zagrijavanje uglavnom ljudska aktivnost.

Endru Glikson je naučnik koji proučava zemlju i paleo klimu a posebno je istraživao vezu između uticaja ovih događaja koji izazivaju globalno zatopljenje i izumiranja pojedinih vrsta i prema rezultatima koje je dobio pokazuje se da je trenutna stopa porasta emisije ugljen dioksida puno brža od one koja je dovela do istrebljenja dinosaurusa sa planete zemlje.

Iako je cijeli svijet trenutno zaokupljen samo pandemijom korona virusa, rizici za preživljavanje ljudskog roda zbog globalnog zagrijavanja su jako veliki. Mnoge žive vrste su jako prilagodljive i mogu se adaptirati i umjerenim promjenama klime, ali ekstremne promjene dovode do izumiranja.

Prema sadašnjoj situaciji izlivanje ugljen dioksida u atmosferu se dešava brzinom od dva do tri dijela na milion godišnje i još uvijek nisu na onim nivoima koji su bili prije 55 miliona godina zbog udara asteroida , ali se on sve brže povećava što je već dovelo do promjene klimatskih uslova kojima se mnoge vrste još uvijek mogu priloagoditi. Ako se ovako  nastavi doći će do visokoenergetskih olujnih uslova u kojima će moći preživjeti samo oni koji žive u subpolarnim regijama i zaklonjenim planinskim dolinama gdje bi zbog hladnijih uslova mogle da prežive i flora i fauna.

 

Ads