Danas jedna politička tema koja se neće baš svakome da svidi. Mi danas govorimo o političkom analitičar dušanu Janjiću, koji je rado viđen gost američkih obaveštanijih službi, a koji je jučerotvoreno zapretio da će Srbija da bude bombdarovana jer predsednik Sbije nije prm io papir koji su mu hteli uručuti Evropski izlaslanici za Kosovo i mehotiju.

Naime, on je ubeđen da kako Aleksandar Vučć i dalje bude izbegavao papir za Kosovo da će građani Srbije da prođu identično, kada je Slobodan Milošević odbio papir od Ričard Holbruka. “Dosta je uobičajena praksa u diplomatiji da političari odbijaju da prime neko pismo, dokument, papir. Stoga nije ni neuobičajeno to što predsednik Srbije Aleksandar Vučić nije želeo da primi papir koji su nameravali da mu uruče evropski izasanici za Kosovo. Uostalom u prošlosti Srbija pamti sličnu situaciju i vezana je za Slobodana Miloševića i Ričarda Holbruka, tadašnje američkog državnog sekretara” – kazao je Janjić.

Ali, Aleksandar Vučić i dalje ima svoj stav povodom celog Kosova a je u nekoliko navrata rekao da ga nijedna si la na svetu ne može privoiti kontra njegovog stava i mišljenja povodom samog Kosova. “Znam šta su bile nečije ideje. Kada sam govorio o novoj arhitekturi nisam nikoga lagao. Oni su posle sami potvrdili sve što sam rekao, kada je Peter Stano rekao da nam trebaju paralelni pregovori. Ja sam dovoljno iskusan i dovoljno politički veteran da ne uzmem taj papir. Taj papir sada čeka da ga uzmem, ali još ne mogu, glava me boli”– rekao je Aleksandra Vučić.

Ads