Ovakvi testovi su vrlo zanimljivi pogotovo jer svaka osoba vidi nešto različito, a nama onda nije jasno kako su oni uspjeli vidjeti nešto što niko od nas nije uspio da vidi. Naime, ovo zapravo pokazuje koliko svi imamo različito viđenje stvari, pa tako neki od nas vide recimo djevojku na ovoj slici, dok drugi vide staricu. Naravno, nakon dužeg gledanja skoro svi mogu vidjeti i jednu i drugu ženu, ali je zanimljivo kako imamo različite perspektive, pa iako se obje jasno vide, naš mozak može rezonovati samo jednu od njih.

Naime, ovaj test je sličan zvučnom testu koji je jedno vrijeme također bio vrlo popularan a pitanje je bilo da li čujete Lorel ili Jani. Ovo je nešto na sličan način, s tim da vi možete vidjeti obje žene nakon nekog vremena, ali na odličan način pokazuje zapravo koliko svi mi vidimo svijet subjektivno, iako smo sigurni da je ono što mi vidimo zapravo ispravno – a ne mora uvijek biti slučaj da je tako. Naime, ako ste vi prvo vidjeli djevojku, to znači da ste jedna vedra osoba koja je uvijek optimistična, Vama je sunce uvijek poslije kiše i imate mladalačka razmišljanja.

S druge strane, ako ste prvo vidjeli staricu, vi ste onda osoba koja je prilično skeptična u životu. Naime, dosta ste negativni, odnosno pesimistični i sve preispitujete, a vrlo često i ne pristajete učestvovati u nekim odlukama. Mnogi ljudi za vas znaju reći da ste zreli za svoje godine i da se trebate malo opustiti. Da li ste se pronašli u ovim odlikama?

Ads