U nastavku donosimo jednu mnogo interesantnu, ali i zanimljivu temu, a radi se o riječima koje mi upotrebljavamo svakodnevno. Naime, mnogo je riječi koje se ne koriste jer se smatra da potiču od drugog naroda, odnosno nacije. Tako recimo većina Srba ne koristi riječi poput kazalište, kruh, obitelj, i još mnoge druhe jer vjeruju da su one izvorno hrvatske, a ono što je zanimljivo jeste da je istina zapravo drugačija.

Kako smo već napisali, riječi poput kazalište, nazor, pozor, žlica, obitelj, vrhnje, prilježno, zrakoplov i druge navodi da su hrvatske. Ali ukoliko samo malo pogledamo u historiju jezika i to ne baš tako davno, pa recimo uzmemo neka djela od najvećih srpskih književnika, vidjet ćemo da se baš ove ili neke druge riječi nalaze u njihovim djelima. Za medije, nedavno je prof.dr. Marina Nikolić sa Instituta za srpski jezik rekla sljedeće:

“Takođe, mnogi su srpski normativisti nekada predlog nakon smatrali kroatizmom, a posle srpskim ekvivalentom, ali je i ta reč nepravedno izdvojena iz srpskog korpusa. Isto važi za tisuću, dapače i druge.” Ona je na pitanje čije su to zapravo riječi, rekla kako odgovor nije nimalo kontroverzan: T”o su zajedničke reči, nalazimo ih u leksičkom korpusu oba standarda. Namerno kažem standarda, a ne jezika, jer je to istorijski jedan jezik, ali su to dva danas različita standardna jezika – srpski i hrvatski. Mnogi poznati lingvisti ističu da su to politički jezici, a da je u osnovi jedan lingvistički, takozvani vukovski jezik. Šta to znači? U vreme kada su se standardizovali, za svoju osnovu uzimali su rad Vuka Karadžića.” pa je nastavila:

“Imajući u vidu jedinstvenu (socio)lingvističku situaciju u državama koje su nastale nakon raspada Jugoslavije, važno je napomenuti da je nužno strogo razgraničiti pojmove kao što su: novi standardni jezici koji su tek nedavno nastali (kao što je bošnjački) ili su, možda, u procesu nastajanja (crnogorski). Hrvatski u tom smislu ima stabilniju normu, u odnosu na dva pomenuta, ali se hrvatska jezička norma, osim na leksičkom planu, gotovo uopšte ne razlikuje od srpske.” rekla je ona. Ostatatak teksta pročitajte ovde.

Ads