U posljednjih nekoliko godina, svakodnevno smo svjedoci čina nasilja koji su posebno usmjereni na žene i njihove partnere. Nasilje uključuje niz agresivnih ili štetnih ponašanja usmjerenih prema drugim pojedincima ili živim bićima, uključujući fizičke, verbalne, emocionalne i psihološke oblike. Fizičko nasilje može uključivati ​​premlaćivanje ili druge oblike fizičke povrede, dok verbalno nasilje može imati oblik uvreda ili prijetnji.

Emocionalno nasilje može uključivati ​​zastrašivanje ili manipulaciju, dok se socijalno nasilje može pojaviti u situacijama kao što su porodična, vršnjačka ili situacija na radnom mjestu. Nasilje nije samo štetno i suprotno moralnim i pravnim normama, već može imati značajne negativne posljedice po žrtve i društvo u cjelini. Davanje prioriteta prevenciji nasilja i podršci žrtvama je ključ za izgradnju sigurnijeg i pravednijeg društva. Nasilan incident dogodio se u blizini Ulice Filipa Višnjića u Podbari u Novom Sadu, gde su se dvojica muškaraca fizički potukla, a najteže posledice je, nažalost, pretrpela devojka koja je pokušala da interveniše. Na društvenim mrežama pojavio se video koji prikazuje tuču nekoliko osoba. Na snimku se vidi kako jedan od muškaraca udara mladu ženu koja je pokušala da interveniše kako bi prekinula tuču, kao i još jedan mladić.

Uzrok sukoba između dvije strane još nije jasan. Na sreću, mlada žena je zadobila samo lakše povrede, vidi se na snimku. Nakon nekog vremena se pribrala i uz pomoć posmatrača ustala sa zemlje. Rješenje ovog konkretnog incidenta ostaje nepoznato jer navodno nije prijavljen nadležnima. Kako bi se spriječilo nasilje nad ženama, fokus se mora staviti na obrazovanje, podizanje svijesti i promoviranje rodne ravnopravnosti. Vlade i zajednice moraju raditi zajedno na uspostavljanju sigurnih prostora za žene i pružanju pomoći i resursa onima koji doživljavaju nasilje. Nadalje, pravosudni sistem i zakon moraju djelotvorno funkcionisati kako bi krivično gonili počinioce i osigurali zaštitu žena i zadovoljenje pravde. Nasilje nad ženama je globalni problem, a borba protiv nasilja nad ženama zahtijeva zajedničke napore svih nivoa društva.

Ads