Beograđanka je prošle jeseni pretrpela razoran gubitak kada joj je suprug neočekivano preminuo od srčanog udara. Porodična tragedija dobija šokantan preokret kada se otkrije da je njen muž imao tajnu vezu sa drugom ženom dok je još bio u braku sa njom. Ova žena je sada poznata kao njegova ljubavnica. Porodica je takođe bila šokirana kada je saznala da je suprug zakonski priznao dete koje je imao sa svojom ljubavnicom, prenela je La Stampa. Smrt njenog muža ostavlja njegovu ženu koja se bori sa dubokom tugom i mnogim nepredviđenim preprekama. Ipak, nekoliko mjeseci nakon smrti pokojnog supruga, odlučila je da podnese zahtjev za porodičnu penziju kod PIO fonda (PIO fonda), fokusirajući se na dvoje djece koje je podigla sa pokojnim suprugom. Nažalost, kada je ova priča ispričana, supružnik još nije dobio presudu o penziji od PIO fonda.

U zbunjujućem i emotivno teškom trenutku supruga je zatražila pomoć od PIO fonda da razjasni situaciju. Željela je znati zašto partner njenog muža prima porodičnu penziju, a njeni zahtjevi ostaju bez odgovora. Fond PIO je izrazio mišljenje o ovom pitanju, pozivajući se na zakonske odredbe koje onemogućavaju ženi da osporava isplatu penzije djeci svog ljubavnika ako nije znala za vanbračnu vezu tokom njihovog zajedničkog života. Ovo pravo se daje na osnovu određenih zakonskih parametara, bez obzira na zakonitost djeteta, pod uslovom da su ispunjeni određeni preduslovi.

 

Ova priča je živopisan primjer kako život može brzo postati komplikovan i težak nakon neočekivane tragedije. Porodice ne samo da moraju da izdrže tugu zbog gubitka voljenog muža i oca, već i da izdrže složene i često zamršene birokratske procedure i sudske postupke koji se ponekad čine nepravednim i nepremostivim. U Srbiji pravo na porodičnu penziju nije ograničeno na supružnike. U određenim okolnostima, ovo pravo mogu ostvariti i vanbračni partneri. Da bi se kvalificirao, domaći partner mora biti u vezi s preminulim najmanje tri godine ili imati dijete s preminulim. Međutim, ovo pravo se ne daje automatski. Umjesto toga, na zahtjev vanparničnih partnera pokreće se vanparnični postupak radi provjere postojanja ortačkog društva. Uz zahtjev za penziju mora se priložiti i pravosnažna sudska odluka kojom se potvrđuje postojanje partnerstva.

Ads